Bangkok

2 Days Conference / 6 Talks
20+ Speakers / 2 Workshops
2 Power Lunches / 1 Networking Night

15-16 October, 2020
ASIA

Vietnam

https://www.globalchamberexpo.org/wp-content/uploads/2019/11/164-vietnam.png

Các đồng nghiệp thân mến,


Việt Nam đã là một thị trường quan trọng và nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chưa từng thấy trong vài năm tới. Điều quan trọng là có sự hiện diện của bạn tại sự kiện này.

Tất cả chúng ta đã chứng kiến một sự thay đổi lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu trong vài năm qua với sự gia tăng của các công ty dựa trên công nghệ trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm chạp. Để điều chỉnh sự thay đổi này, các công ty cần nhiều chuỗi cung ứng khu vực hơn và sự phân bổ lớn hơn về quản lý và hoạt động cho cấp địa phương. Một số sự giảm tốc này là do chu kỳ kinh doanh, vốn đang suy yếu một cách tự nhiên sau vài năm tăng trưởng kinh tế tương đối mạnh.

Để duy trì sự phù hợp trong nền kinh tế thế kỷ 21, điều quan trọng là phải hiểu những thách thức đối với các thể chế kinh tế, cách chúng phát triển và ảnh hưởng của những thay đổi trong kiến trúc kinh tế quốc tế đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Tại Hội nghị toàn cầu – Hội chợ triển lãm thế giới, chúng tôi cam kết cung cấp một dịch vụ độc đáo cho tất cả các Phòng kinh doanh, tập trung vào các chủ đề hiện tại và sẽ có liên quan trong vài năm tới như Công nghệ thế hệ tiếp theo, Quản trị doanh nghiệp xuất sắc, Nguyên tắc cơ bản về An ninh mạng, Tài chính sáng tạo cũng như tính bền vững toàn cầu quan trọng.

Hân hạnh được chào đón bạn đến Phòng Toàn cầu – Hội nghị Triển lãm Thế giới sẽ được tổ chức tại Bangkok vào năm 2020. Chúng tôi đã tổ chức một sự kiện tầm cỡ thế giới, trong đó chúng tôi có 24 diễn giả rất được mong đợi là thành viên của các tổ chức quản lý thế giới và bạn có thể mong đợi được tương tác với hơn 300 thành viên khác của các phòng khác nhau từ khắp châu Á và phần còn lại của thế giới.

Cuối cùng, tôi đã gửi lời mời cá nhân đến Bộ du lịch / thương mại ở Bangkok và tôi hy vọng cũng sẽ gặp bạn ở đó và đích thân chào mừng
bạn tại sự kiện.


The

Listed Chambers of Vietnam


https://www.globalchamberexpo.org/wp-content/uploads/2015/10/team_2.jpg

Speaker

Jason Peterson

Brand and business strategy is there to define where brands need to go. And since the world is on fire, that’s a whole lot of fun.

Make

Connection

Follow us